Nabízíme znalecké posudky zejména pro oblasti

strojírenství, ekonomiky a bezpečnosti práce:

  Zvláštní specializace znalce – zdvihací zařízení, jeřáby, výtahy. 1. strojírenství (strojní zařízení, jeřáby, výtahy, lanové dráhy a ostatní zdvihací zařízení) 2. ekonomika (ceny a odhady výrobků ve strojírenství) 3. bezpečnost práce (strojírenství, zdvihací zařízení)
Ing.Miroslav Chromečka | Soběšovice 203 | 739 38 Soběšovice | Email: info@chromecka.cz | Tel: 602 362 527

Poradenství:

posouzení havárií, úrazů z hlediska porušení předpisů podpora při řešení právních následků pracovních úrazů pro zaměstnance i zaměstnavatele analýzy technických příčin provozních nehod interpretace předpisů, norem posouzení činností a opatření  s vyhodnocením rizik pro stanovení opatření k zajištění bezpečnosti při provozu ZZ
Miroslav Chromečka - znalecké posudky a poradenství  Posuzování shody výrobků (podle zákona 22/1997 Sb. v platném znění)

Znalecké posudky, poradenství

znalecké posudky technické poradenství konzultace k problematice posuzování shody zpracování podkladů pro posouzení shody vypracování prohlášení o shodě
Razítko 1 Razítko 2