Ing.Miroslav Chromečka | Soběšovice 203 | 739 38 Soběšovice | Email: info@chromecka.cz | Tel: 602 362 527

Posuzování shody výrobků podle zákona 22/1997 Sb.

v platném znění

Konzultace a zpracování podkladů pro posuzování shody pro strojní zařízení, jeřáby a zdvihadla, výtahy, ostatní zdvihací zařízení a další výrobky.

Zákon číslo 22/1997 Sb.

Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Platnost zákona je od 27.02.1997 a účinnost od 01.09.1997.

Obsah zákona č.22/1997 Sb.

Část první- TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY A AKREDITACE SUBJEKTŮ POSUZOVÁNÍ SHODY (§ 1 - § 22) Část druhá - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (§ 23 - § 24) Část třetí - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 25 - § 26)

Posuzování shody

způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezp. osob, majetek nebo životní prostředí  

Specializuji se na:

jeřáby, zdvihadla, výtahy, ostaní zdvihací zařízení a další výrobky.
Miroslav Chromečka - znalecké posudky a poradenství  Posuzování shody výrobků (podle zákona 22/1997 Sb. v platném znění)

Posuzování shody

znalec