Ing.Miroslav Chromečka | Soběšovice 203 | 739 38 Soběšovice | Email: info@chromecka.cz | Tel: 602 362 527
Miroslav Chromečka - znalecké posudky a poradenství  Posuzování shody výrobků (podle zákona 22/1997 Sb. v platném znění)

Znalecké posudky

STROJÍRENSTVÍ

Provádění posuzování technického stavu strojírenských výrobků, především zdvihacích a dopravních zařízení Soulad výrobků a zařízení s platnými technickými normami a specifikacemi Technické příčiny poruch a provozních nehod strojních zařízení  

Znalecké posudky

BEZPEČNOST PRÁCE

Posuzování příčin pracovních úrazů a provozních nehod v souvislosti s provozem strojních, dopravních a zdvihacích zařízení v průmyslu a na stavbách Interpretace právních předpisů a norem v oblasti bezpečnosti práce v rámci vyšetřování nebo soudního projednávání

Znalecké posudky

EKONIMIKA

Oceňování strojních zařízení Stanovení výše škody v souvislosti s nehodami strojních zařízení Stanovení zůstatkové hodnoty strojních věci movitých

Poradenská činnost

V návazností na znaleckou činnost provádění poradenství a konzultací v oblasti bezpečnosti práce, strojních zařízení, zdvihacích zařízení, výtahů Interpretace předpisů a norem v oblasti bezpečnosti práce a provozu technických zařízení (jeřábů, zdvihadel, výtahů a strojních zařízení obecně. Analýzy technických příčin pracovních úrazů a provozních nehod Podpora při řešení právních následků pracovních úrazů pro zaměstnance i zaměstnavatele v oblasti technických zařízení

Posuzování shody výrobků podle zákona 22/1997 Sb. v platném znění

Konzultace a zpracování podkladů pro posuzování shody pro strojní zařízení, jeřáby a zdvihadla, výtahy, ostatní zdvihací zařízení a další výrobky